חברי הועד המנהל וחברי מועצת נאמנות

ועדת הביקורת 
בנצי דל – יו"ר
דר' גיל פייר
רו"ח רון ארנרייך
עמיקם בן צבי
רויטל בן אשר פרץ
רו"ח דניאל שפירא
נחמה דואק

הועד המנהל
עו"ד עפר שחל – יו"ר
דוד ברודט
עו"ד אמינה הריס
ליאורה מינקה        
עו"ד יואב צוקרמן
תמר רודיך
עו"ד אמיר רוזנברג
דר' זאב רותם
ד"ר לינדה שטרייט
דר' גיל פייר
 

חברי מועצת הנאמנות
רון חולדאי – יו"ר
עו"ד עפר שחל
דוד ברודט
שרה פון-שוורצה
עו"ד אמינה הריס
אתי כספי
ליאורה מינקה
עו"ד מנחם סלע
תמר רודיך
עו"ד אמיר רוזנברג
ד"ר לינדה שטרייט
אברהם תירוש
עמיקם בן צבי
יגאל וינשטיין
עו"ד רון סמוראי
ערן גריפל
דר' ישראל פלג
רו"ח משה הנדלס
דר' זאב רותם
רו"ח אוסקר אבו ראזק
עו"ד יואב צוקרמן
שלמה וישינסקי
ליאורה עופר
נחמה דואק

 

מערכות כירטוס וקופות - טיטאן | עיצוב ובניית אתרים - לופים